TELEWIZJA HOTELOWA

+ 48 502 089 001

TRIAX TDX
stacja czołowa

  Drukuj stronę

Triax TDX jest najnowszej generacji cyfrową stacją czołową.


Stacja składa się ze stacji bazowej (cabinet), modułów wejściowych (frontend) i modułów wyjściowych (backend).

Sygnały z modułów wejściowych DVB-S/S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-C, AV, HDMI lub IPTV podawane są do części wspólnej. Następnie dzięki technologii TDX-Pool są dostępne w sposób niezależny dla modułów wyjściowych COFDM (DVB-T), QAM, PAL lub IP. W stacjach tradycyjnych ich funkcjonalność ogranicza się do 1 panela. W przypadku stacji TDX dowolny sygnał z modułów wejściowych może być podany na dowolny modulator (moduł) wyjściowy. Oznacza to, że dzięki wykorzystaniu technologii TDX-Pool, klient może samemu, w sposób optymalny tworzyć swoje własne „paczki programów” dla poszczególnych modulatorów. Również ich zmiana w przyszłości np. przejście jakiegoś programu z SD na HD (z czym będziemy mieli obecnie ciągle do czynienia), zmiana programingu, przeniesienie jakiegoś programu z jednego modulatora do innego, nie stanowi tu żadnego problemu – wystarczy tylko przeprogramować stację. W przypadku stacji tradycyjnych wiąże się to z reguły z koniecznością zakupu dodatkowych, drogich paneli cyfrowych, bądź ponoszenia innych znaczących wydatków. Programy kodowane po zdekodowaniu przy pomocy modułów CAM i kart smart są ponownie podawane do części wspólnej, skąd są w sposób dowolny dostępne dla modułów wyjściowych. Jest również możliwe zdekodowanie przy pomocy jednej karty sygnałów przychodzących z więcej niż jednego transpondera.Jeden sygnał wejściowy może być również, po zdekodowaniu podawany jednocześnie do kilku różnych modułów wyjściowych.

Stacje można łączyć między sobą. Można nimi w pełni zarządzać również przez internet (w cenie stacji). Możliwość przetwarzania/multipleksowania sygnałów wejściowych na dowolny sygnał wyjściowy zapewnia stacji czołowej Triax TDX niezwykłą elastyczność, efektywność oraz ekonomiczność, co jest niezbędne szczególnie w dobie dynamicznie rozwijającej się telewizji cyfrowej. Możliwe jest również wyjście ze stacji jednocześnie więcej niż jednym rodzajem modulacji np. COFDM i PAL, QAM i COFDM, QAM i PAL, QAM i IPTV itp. Stacja przeznaczona jest dla sieci od 10 do ponad 10 000 odbiorców (CATV, MATV, SMATV, hotele, budynki biurowe i mieszkalne, szpitale, ośrodki wypoczynkowe, centra handlowe, banki, itp.) Stacja TDX jest na wskroś nowoczesna i jest b. dobrze przygotowana na wyzwania, które nadejdą w przyszłości. Wkrótce w ofercie stacji TDX pojawi się kodowanie na wyjściu.

Stacja TDX Triax na Wystawie Telewizji Cyfrowej SATKRAK otrzymała nagrodę jako INNOWACJA ROKU, a na Wystawie Telewizji Cyfrowej SAT-DIGI-TV 2016 nagrodę jako NAJLEPSZY PRODUKT!